09
Jun
2014
USTAVNO SODIŠČE Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 09 Junij 2014 16:05

Glede na to, da novinarji bolj po domače opravljajo svoje delo, objavljam

vsebino seje Usavnega sodišča.

 

Številka: Su-P-19/14-2
Datum: 9. 6. 2014
 
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 19. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 11. 6. 2014, ob 11.00 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 
1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 6. 2014 (Su-P-18/14)

2. Ivan Janez Janša, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora) (Up-373/14)

3. Krščanski socialisti Slovenije in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14) (U-I-127/14)

4. Ivan Vogrin, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14) (U-I-133/14)

5. Spomenka Hribar in drugi, Ig – Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14) (U-I-136/14)   

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 16 Junij 2014 16:06