16
Nov
2010
Na smrt obsojeni Okrožnega sodišča v Ljubljani Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Torek, 16 November 2010 19:09

1. Adlašić Nikola, K 724/47, 17.12.1947

2. Ahačič Franc, K647/47, 25.10.1947

3. Arhar Franc, Voj. Sodišče, 2/45, 24.6.1945

4. Balantič Roman, K 462/47, 24.9.1947

5. Barle Karl, K 345/48, 26.4.1948

6. Barle Rezika, K500/48, 18.08.1948

7. Beč Franc, DVS IV Armade 86/46, 29.03.1946

8. Berenčnik Ivan, K 135/50, 24.3.1950

9. Bitenc Mirko, Vrh. Sodišče K1/48 ,26.04.1948

10. Bodner Viktor, K 349/48, 8.6.1948

11. Bujan Anton, Voj. Sodišče 43.divizije IV armade 237/45, 31.12.1945

12. Cerkovnik Franc, K 526/45, 23.12.1945

13. Christl Heinrich, Arm. Sodišče, 34/40, 19.07.1947

14. Černe Franc, K 191/46, 26.03.1946

15. Diehl Branko, Voj. Sodišče 305/48, 26.4.1948

16. Dolen Jernej, K 348/48, 21.12.1948

17. Drab Pavel, vrh. Sodišče LRS 341/47, 13.05.1947

18. Dobovičnik Franc, Vrh.sod. v Ljubljani, Kv3/46, 4.1.1946

19. Dovč Ivan, Vojaško sodišče VLP 200/45, 18.07.1945

20. Drstevšek Drago, Voj-sodišče v Lj. 5/50, 2.2.1950

21. Duscha Paul, Voj. Sodišče v Lj. 16/49, 20.03.1949

22. Egert Alojz, Voj.sod.VPL, 317/45, 28.08.1945

23. Dolničar Alojz, Voj.sod. VPL, 200/45, 10.07.1945

24. Fajdiga Anton, K 550/48, 22.10.1948

25. Farnleitner Herman, Voj.sod. Ljubljana, 574/48, 08.10.1948

26. Filipič Erih, Voj.sodišče v Ljubljani, 574/48, 8.10.19488

27. Fleckner hans, Armijsko sodišče v Ljubljani 34/47, 19.7.1947

28. Gaber Ivan, Voj.sod.Lj. 270/45, 01.08.1945

29. Gasser pavel, Voj.sod. v jubljani, 305/48, 26.04.1948

30. Gerlach Rein, Voj.sod. Lj. 34/47, 19.07.1947

31. Glasser dr. Helmut, Voj.sod. Lj. 34/47, 19.07.1947

32. Gnezda Franc, Ko 1212, 23.01.1947

33. Guček Ivan, Voj.sod.Lj. 63/45, 5.7.1945

34. Hacin dr. Lovro, Voj.sod. Lj. 117/46, 30.05.1946

35. Hlad Anton, 1212/46, 21.01.1947

36. Hochesteiner dr. Walter, Arm.sod. Lj. 34/47, 19.07.1947

37. Hosling hans, Arm.sod.Lj. 34/47, 19.7.1947

38. Ilijaž Franc, K215/52, 16.09.1952

39. Jakuš Angela K 424/48, 3.7.1948

40. Jančigaj Franc, Vrhovno sod. Lj. Kpd 152/45, 17.12.1945

41. Jereb Jože, voj.sod.Lj. 200/45, 21.7.1945

42. Juranič Oskar, Voj.sod.lj. 305/48, 26.4.1948

43. Kalinger Otmar, K208/48, 20.7.1948

44. Kegu Janez, K 424/48, 3.7.1948

45. Kink Milan, K 199/49, 2.8.1949

46. Klemenčič peter, Voj.sod. LVP, 63/45, 5.7.1945

47. Koch Ciril, K 216/46, 24.9.1946

48. Kovač Stanko, K 424/48, 3.7.1948

49. Kovačič Alojz, K 516/48, 8.9.1948

50. Krabitza Jožef, Voj.sod.Lj. 574/48, 8.10.1948

51. Kranjc Boris, Voj.sod.Lj. 305/48, 26.4.1948

52. Krašovec Mirko, K 837/46, 5.10.1946

53. Križ Vladislav, K 526/45, 23.12.1945

54. Križaj Peter, K 526/45, 23.12.1945

55. Kubler Ludvik, Arm.voj.sod. 34/47, 19.7.1947

56. Kupnik dr. Edmund, voj.sod. Lj. 126/45, 1.8.1946

57. Kuss Leon, Arm sod. Lj. 34/47, 19.7.1947

58. Lampreht Koloman, Voj sod. LVP lj. 63/45, 5.7.1945

59. Lapornik Franc, Vrh.sod. LRS, 192/47, 20.3.1947

60. Laubič Ivan, K 316/50, 15.7.1950

61. Ličen Vladimir, Voj.sod.lj. 305/48, 26.4.1948

62. Lurker Oto, Voj.sod. Lj. 16/49, 29.3.1949

63. Malovašič Ivan, Vrhovno sod. Lj. Kv 2/46, 3.1.1946

64. Matevljič Jože, K 72/48, 14.6.1948

65. Mautinger Jože, Voj.sod. Lj. 432/49, 09.12.1949

66. Medved Anton, Voj. Sod. 454/45, 3.10.1945

67. Medved franc, voj.sod. 105/45, 21.8.1945

68. Mehle Vinko, K 567/47, 1.3.1947

69. Mežik Jože, Voj.sod. Lj. 200/45, 10.7.1945

70. Muller Franc, Arm voj.sod. 34/47, 19.7.1947

71. Nagode Črtomir, Vrh.sod. LRS, K 1/47

72. Neubert Ginter, Arm sod. Lj. 34/47, 19.7.1947

73. Ogorevc Jože, K 323/46, 5.3.1946

74. Ovsenar Stanko, K 200/45, 18.1.1946

75. Oswald Stane, Voj.sod. Lj. 305/48, 26.4.1948

76. Pančur Ivan, K 424/48, 3.7.1948

77. Petaroš Karel, K 322/48, 17.4.1948

78. Peterlin Ernest, K 526/45 z dne 23.12.1945

79. Podkrižnik Ivan, K 135/50 24.3.1950

80. Podpečan Jože, Voj.sod. LVP. 51/45, 7.8.1945

81. Požar Franc, K135/50, 24.3.1950

82. Prestrl Martin, Voj.sod. Lj. 305/48, 26.4.1948

83. Pšeničnik Miloš, Vrh.sod. LRS, 3/46, 4.1.1946

84. Puffler Stane, Voj.sod. Lj. 305/48, 26.4.1948

85. Ranziger Greta, K 855/46, 10.9.1946

86. Reiner dr. Friderik, Arm sod. Lj. 34/47, 19.7.1947

87. Rijavec Zdravko, K 424/48, 20.3.1947

88. Rorman Jože, K 526/45, 23.12.1945

89. Rosener Ervin, Voj.sod. Lj. 117/46, 30.5.1946

90. Rupnik Leon, Voj.sod. Lj. 117/46,30.5.1946

91. Schoberl Richard, Voj.sod. Lj. 16/49, 29.3.1949

92. Smole Alojz, Voj.sod. Lj. 337/45, 21.8.1945

93. Soklič janko, Vrh. Sod. LRS K 1/48, 16.4.1948

94. Stajnbeck Friderik, K 299/45, 7.12.1945

95. Stepišnik Milan, Voj.sod. Lj. 305/48, 26.4.1948

96. Sušnik Gregor, K 198/49, 2.8.1949

97. Sušnik Jože, K 732/46, 26.9.1946

98. Svetek Alojz, K 177/46, 23.3.1946

99. Šlaj Franc, Voj.sod. VPL. 63/45, 12.7.1945

100. Šmid Jakob, K 505/50, 16.11.1950

101. Štrumbelj Miha, K 532/50, 10.11.1950

102. Šuflaj dr. Emanuel, Voj.sod. VPL. 200/45, 10.7.1945

103. Šval Franc, Voj sod. Lj. 83/46, 30.3.1946

104. Šumah Miha, K 135/50, 24.3.1950

105. Trebovec Franc, K 316/50, 15.7.1950

106. Turk Franc, Voj.sod. Lj. 25/49, 23.2.1949

107. Turk Milan, Voj.sod. Lj. 137/45, 31.7.1945

108. Turudić Žarko, voj.sod. Lj. 17/48 , 28.12.1948

109. Ulepič Anton, Voj.sod. Lj. 315/45, 2.7.1945

110. Urbanc Janez, K 153/46, 15.2.1946

111. Uršič Franc, Voj.sod. 104/46,

112. Veber Janez, Voj. Sod. 315/45, 21.8.1945

113. Veber Ludvik, Voj.sod. 314 (5???)/45, 21.8.1945

114. Vodušek Adolf, voj. Sod. 104/46, 25.2.1946

115. Vogel Emil, voj.sod. 574/48, 8.10.1948

116. Vogt Jozef, voj.sod. Lj. 34/47, 19.7.1947

117. Zupan Peter, Voj.sod. Lj. 227/52, 22.8.1952

118. Zupančič Franc, K 532/50. 16.11.1950

119. Žebre /Žabre/ Jože, K 398 (8???)/48, 9.6.1948

120. Žemva Adolf, Voj.sod. 849/45, 27.7.1945

121. Živalič Franc, K 425/46, 11.12.1946

122. Zidar Valter, Voj.sod. 529/45

Zadnjič posodobil Sreda, 24 November 2010 15:27