18
Oct
2010
Javno tožilstvo zavrnilo ovadbo za Hudo Jamo Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 18 Oktober 2010 18:47

V zavženju moje ovadbe, tožilec razen, da omeni, da formalno zavrača tudi dopolnitev kazenske ovadbe, niti v besedi ne pove, kaj s predlogi, ki sem jih podal v tej ovadbi....Za vsakega pripadnika, njih 735, sem navedel ime, datum rojstva in kraj rojstva.

 

Vsi, ki se malo razumete v pravo, lahko ocenite, da gre za politično odločitev

 

Roman Leljak

Kapelski vrh 100

9252 Radenci 01 junija 2009

www.roman-leljak.si

www.ozna.si

Okrožno državno tožilstvo

3000 Celje

Dopolnitev kazenske ovadbe z dne 04.03.2009

V skladu z zakonom dopolnjujem kazensko ovadbo, ki sem jo podal 04.03.2009 zaradi kaznivega dejanja po 102. členu KZ Republike Slovenije, hudodelstva, v zvezi z odkritimi posmrtnimi ostanki v Hudi Jami nad Laškem, še na naslednje osebe, ki so neposredno sodelovali pri načrtovanju KD, organizaciji KD, logistiki KD in samem izvrševanju kaznivega dejanja.

  1. Pripadniki tretje brigade, prve divizije KNOJ-a, seznam v prilogi, 621 oseb, ime in priimek, rojstni podatki in kraj rojstva. Seznam je popoln.
  2. Pripadniki Kamniško-zasavskega odreda, ki so se po 10.05.1945 priključili KNOJ-u,
  3. Pripadniki Kozjanskega odreda, ki so se po 11.05.1945 priključili KNOJ-u,
  4. Pripadniki 14. divizije NOV Slovenije, ki so se po 18. 05.1945 priključili KNOJ-u.

Obrazložitev:

Kazensko ovadbo podajam na osnovi svojega raziskovalnega dela v času od leta 1989 do danes. Pričevanja prebivalstva, pripadnikov partizanskih enot, pripadnikov domobranskih enot in drugih enot, nedvomno in utemeljeno izkazuje, da so zločin v Hudi Jami storili pripadniki vseh štirih omenjenih enot v dnevih od 28. maja 1945 do 10. junija 1945 leta.

Seznam pripadnikov tretje brigade KNOJ-a je popoln na dan 09.05.1945. Iz pričevanj in razpoložljive dokumentacije ne izhaja, da bi se kdorkoli demobiliziral po tem datumu. V času kaznivega dejanja so vsi bili člani brigade.

V raziskovalnem času sem prišel do podatkov, ki utemeljeno kažejo, da so se posamezni pripadniki ostalih treh enot prostovoljno vključili v enoto KNOJ-a in naprej kot člani KNOJ-a sodelovali pri načrtovanju, organizaciji, logistiki in sami izvedbi kaznivega dejanja v Hudi Jami.

V Sloveniji trenutno nimamo informacij o članstvu borcev v navedenih ostalih treh enotah. Ne obstaja javno dostopen noben seznam, ki bi posamezno navajal člane teh enot. Dokumenti so namensko uničeni ali pa shranjeni v privatni lasti. Dokumenti ne obstajajo v nobenem arhivu, muzeju ali v Ministrstvu za notranje zadeve.

Posamezne izjave, ki bi lahko služile v raziskovanju kaznivega dejanja, se po dostopnih informacijah, nahajajo v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih je Zavod pridobil v postopkih za pridobivanje »borčevskega dodatka« (osebne izjave o članstvu v enotah NOV, izjave prič in podobno) in v arhivih Zveze borcev RS.

V dopolnitvi kazenske ovadbe niso navedeni podrobni podatki, ki so v času odkritja kaznivega dejanja, predani neposredno kriminalistični službi Ministrstva za notranje zadeve RS. Ti in ostali podatki, pridobljeni v dosedanji preiskavi, pa utemeljeno povejo, da so kaznivo dejanje storili prav pripadniki teh enot. Drugih partizanskih enot, iz ostalih delov bivše Jugoslavije, pri izvrševanju kaznivega dejanja v Hudi Jami ni bilo.

V zvezi z navedenim predlagam, da v skladu z svojimi pristojnostmi, predlagate in odredite:

- da se opravijo pogovori z vsemi še živečimi osebami iz seznama KNOJ-a, ki ji je približno 12 procentov,

- da se iz Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS pridobijo vsi podatki o osebah širšega območja Celja, ki prejemajo borčevski dodatek, v obdobju leta 1945, pa so bili vključeni v navedene štiri enote,

- da se naloži Zvezi za ohranjanje tradicije NOV v Sloveniji, da zgoraj omenjene podatke, sezname, predajo kriminalistični službi zaradi nadaljnjega raziskovanja,

- da se v Hudi Jami raziščejo vse podrobnosti zločina, izpraznijo vsi s trupli napolnjeni jaški, trupla preštejejo in jasno opredelijo po spolu in starosti. Posmrtni ostanki se naj shranijo za potrebe kriminalistične obdelave in hkrati pokopljejo dostojno človeka.

Nesprejemljivo je in popolnoma neopravičljivo, da danes po šestdesetih letih ne premoremo in v arhivih nimamo tako osnovnih podatkov, kot so seznami članstva v partizanskih enotah.

V Radencih, 01.06.2009

Roman Leljak

Priloga:

- seznam pripadnikov KNOJ-a po 09.05.1945 leta

Zadnjič posodobil Petek, 22 Oktober 2010 11:35