20
Sep
2010
Vsi na smrt obsojeni Okrožnega sodišča v Mariboru Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 20 September 2010 08:14

1. Baranja Andraž, K 63/52 z dne 17.05.1952 (Baranja Jože - brat - oba)

2. Bubak Marija, sodba z dne 01.04.1947

3. Caf Milan, K 272/48 z dne 04.06.1948

4. Danko Štefan, Kpv 16/47 z dne 14.01.1947

5. Danko Vlado, K 348/46 z dne 30.11.1946

6. Fais Ivan, sodba vojaškega sodišča VP Maribor, Sod. 60/45 od 26.07.1945

7. Germ Avgust, K 148/52 z dne 31.07.1952

8. Horvat Ivan, K 53/52, z dne 17.5.1952,

9. Jurkovič Viktor, K 150/49 z dne 08.07.1949

10. Kalinger Otmar K 208/48 z dne 20.07.1948 (ni sigurno da je okrožno sodišče Maribor)

11. Kladnik Ivan, K 408/47 z dne 21.08.1947

12. Knez Franc, K 78/47 z dne 14.03.1947

13. Koležnik Ivan, K163/47 z dne 27.03.1947

14. Koprivnik Karel, K 383/48 z dne 8.09.1948

15. Korada Anton, K 435/48 z dne 20.04.1949

16. Korez Ivan, K 439/47 z dne 11-08.1947

17. Korošec Maks, K 35/48 z dne ??????

18. Kos Alfred, K 26/49 z dne 25.02.1949

19. Kos Drago, K 408/47 z dne 21.08.1947

20. Kuhar Janez, K 304/48 z dne 02.07.1948

21. Lasič Franc, K 265/49 z dne 07.12.1949

22. Lovec Jože, K 408/47 z dne 21.08.1947

23. Mar Ciril, K 245/46 z dne 20.09.1946

24. Markovič Milan, K 163/47 27.03.1947

25. Mikulič Valentin, K 37/48 z dne ?????

26. Muhič Anton, K 225/46 z dne 19.09.1946

27. Orešnik Stanko, K 163/47 z dne 27.03.1947

28. Ozvald Ivan, K 163/47 z dne 27.03.1947

29. Peterc Matija, vojaško sodišče v Mariboru, sodba 60/45 z dne 26.07.1945

30. Pipenbaher Slavko, K 348/46 z dne 30.11.1946

31. Polanec Franc, K 304/48 z dne 02.07.1948

32. Rus Ivan, K 408/47 z dne 21.08.1947

33. Scheichenbauer Otmar, vojaško sodišče v Mariboru, sodba 126/45 z dne 18.07.1945

34. Simenčič Tomaž, sodba vojaškega sodišča v Mariboru 60/45 z dne 26.07.1945

35. Sluga Štefan, K 44/48 z dne 11.02.1948

36. Smiljanič Nikola, K 35/48 z dne ?????

37. Stajnko Rudolf, K 211/46 z dne 18.07.1946

38. Strmšek Herbert, K 17/47 z dne 06.03.1947

39. Šiker Rudolf, K 250/46 (256/46?) z dne 16.10.1946

40. Šumah Franc, K 133/50 z dne 24.8.1950

41. Toplak Ludvik, K 25/49 z dne 23.02.1949

42. Turk Franc, K 25/49 z dne 23.02.1949

43. Vičar Franc, vojaško sodišče v Mariboru, sodba 126/45 z dne 18.07.1945

44. Vohl Andrej, vojaško sodišče v Mariboru, sodba 126/45 z dne 18.07.1945

45. Vratič Jakob, K 183/47 z dne 10.04.1947,

46. Žel Adolf, K 149/46 z dne 16.06.1946

47. Rihtarič Franc, K 547/58 z dne 15.04.1959

48. Uhl Ivan, vojaško sodišče v Mariboru, sodba 529/45 z dne 02.08.1945

 

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 20 September 2010 08:15