26
Jul
2010
Seznam vojakov Vuka Rupnika (Rupnikov bataljon) Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 26 Julij 2010 18:15

KOMANDIR II klase Rupnik L. Vuk

p.poročnik: Mikolič Mikovil             p.poročnik Rogoz Janko

p.poročnik:  Sučič Tomo                 podnared. "Uričevič" Rajko

podnared. Duričkovič Radosav        podnared. Gasapič Jovo

 

p-nar. Ivaševič Petar                       p-nar.Zunič Marko

p-nar. Trbovič Ilija                          p-nar. Sokolič Milorad

podnarednik Bokulič Nikola

Kaplan Beškovič Franjo

 

redov Kuršič Janez                        kap.  Givardor Maks

redov Pajnič Josip                         redov Smokvina Benislav

Kaplar Slat Dragan                          redov Mihalič Tomo

redov Fajkar Leopold                     redov Hobič Leopold

redov Kneževič Bude                     redov Jugo Daniel

redov Cvitak Stjepan                     redov Busič Božo

redov Novak Franc                         redov Gantar Ivan

redov Bezjak kazimir                     kaplar Pilepič Anton

redov Lucijanič Josip                    redov Maljevac Josip

kaplar Holazar Milan                      kaplar Seljak Alojz

redov Zunič Stevan                       redov Žgela Slavko

redov Vončina Astor                      redov Gašpanac Jeraj

redov Hočevar Janez                     redov Kotnik Slavko

redov Belac Ivan                            redov Stražar Franc

redov Capar Ivan                            redov Draškovič Stjepan

redov Torar Albert                         redov Drobež Anton

redov Marevič Aleksa                     redov Perše Petar

redov Bušič Savo                            redov Vujanič Franjo

kaplar Turk Roman                          kap. Mikolič Josip

redov Cameršik Evgen                    redov Pintar Stjepan

redov Lakota Stanko                      redov Ivaševič Manojlo

redov Paulovič Dare                       redov Bučan Petar

redov Volf Milan                             redov Vučkovič Rade

redov Holzan Dragutin                   redov Žalec Miha

redov Kraljič Stanko                       redov Volf Ivan

redov Šterk Ivan                            redov Kireta Petar

redov Malnar Dragutin

redov Ostrež Jože                        redov Habjan Rudolf            redov Stojanovič Rade

redov Car Petar                            redov Zunčič Stjepan          redov Aljančič Janko

redov Trbovič Đuro                      redov Grubješič Drago         redov Jugo Josip

redov Mrkolj Miloš                        redov Busič Miloš                redov Asik Josip

redov Grdinič Anton                     redov Jurkovič Rudolf         redov Gorše Anton

redov Šikola Edvard                      redov Vidaš Petar

redov Šmerl Franc                         redov Mavec Jože               redov Slapašk Marjan

redov Tučak Anton                       redov Drglin Anton              redov Janjič Pajo

redov Voljar Josip                         redov Jelenčič Mihailo        redov Rokak Juraj

redov Tibljaš Ivan                          redov Lipovščak Nikola       redov Filjkovič Stanko

redov Lipovščak Vladimir               redov Cuculjič Franjo

redov Fortuna Stanislav                 redov Dekič Mujo               redov Letnar Franc

redov Starovašnik Janez                redov Lantar Franjo           redov Gregorič Josip

redov Lovše Karlo                          redov Janeš Josip               redov  Ožbolt Ivan

redov "Naguš" Marko                      redov Pavačič Anton          redov Vigrjevič Ilija

redov Laknar Franjo                       redov Oreščan Milutin        redov Lakarija Josip

redov Grgurič Zdravko                   redov Kostelič Franjo

redov Ažran Janez                         redov Hadžič Nikola            redov Orapovič Milan

redov Oblak Franc                          redov Okorn Janez              redov Kružič Josip

redov bakar Anton                         redov Petkovič Martin        redov Mikšič Janko

redov Herljevič Franjo                   redov Vidovič Tomo            redov Sabljak Ivan

redov Koprenica Jakob                  redov Capor Ivan                 redov Kapš Alojz

redov Tomič Vladimir                     redov Crnkoivč Miroslav      redov Paukovič Jovan

redov Strutz Stanislav                    redov Šparčič Ivan              redov Rus Anton

redov Sošak Đuro                           redov Hadanovac Nikola      redov Štimac Klement

redov Klišanin Ivan                         redov Strugar Vjekoslav      redov Srdoč Stanko

redov Grgurič Anton                      redov Ličinka Miloš              redov Gračanin Nikola

redov Tomas Dragutin                    redov Tušak Josip               redov Gračanin Josip

redov Barbalič Vjekoslav                redov Tomčič Ivan               redov Mlakar Franjo

redov Pajkič Rorzar                        redov Martič Janko

redov Kersnik Janko                       redov Poljan Franjo            redov Štedol Janko

redov Jelovica Albert                     redov Franjkovič Franjo      redov Rebrevič Stjepan

redov Jarušič Juraj                         redov Tuškalj Dane             redov Gurdič Josip

redov Klepar Franjo                        redov Čubranič Nikola         redov vratovič Stjepan

redov Sudar Nikola                          redov Radulovič Živko        redov Berič Mirko

redov Paič Nikola                            redov Kunala Jožef             redov Petaver Ivan

redov Obrščanin Milovan                redov Kveder Ivan               redov Goldašič Mijo

redov Brnčič Stanko                       redov Molnar Ivan                redov PavličJanez

redov Rendulič Ivan                        redov Šimunovič Josip        redov Drobnič Alojz

redov Brodar janez                         redov Nastaja Anton           redov Hovtančič Franc

redov Juretič                                 redov Vidovič Milutin           redov Štefunac Ante

redov Zavski Leopold                      redov Gornik Ivan                redov Šrabč Maksimiljan

redov Oskrnar Mihael                      redov Hrovat Andrej            redov Jurič Stanko

redov Kovač Miloš                           redov Lončarič Tomo

kap. Podgoršek Anton                    podnared. Domič Stanislav