23
Jul
2010
Ovadba zoper Bojana Adamiča iz leta 1950 - iz moje knjige Dirigent s pištolo Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Petek, 23 Julij 2010 12:45

 

Ovadba zoper Bojana Adamiča

 

Okrajni ljudski odbor, povjereništvo za notranje zadeve je dne 11.09.1950 leta Javnemu tožilstvu za okraj Jesenice poslal prijavo zoper Bojana Adamiča. V dokumentu št. II.4299/1-50 so zapisali:

 

Po končanem preiskovanju pošiljamo prijavo za Adamič Bojana zaradi kaznivega dejanja ustrelitve Rus Zdravka.

Osebni podatki: Adamič Bojan, sin Antona in Marije Nosan, rojen 09.08.1912 v Ribnici na Dolenjskem, stanujoč Bohoričeva 12 v Ljubljani, Slovenec, državljan FLRJ, po poklicu dirigent, poročen z Barbaro Černič, brez otrok. Živi v skupnem gospodinjstvu, pismen, dovršil absulvitori na pravni fakulteti in diplomiran na visoki šoli za glasbo. Bil v NOB od septembra 1943 do osvoboditve s položajem poročnika, v bivši Jugoslaviji služil devet mesecev, poseduje cca. 3 ha gozda, sin uradnika, doslej še nekaznovan v drugih postopkih se ne nahaja.

Preiskovalni postopek se je pričel na podlagi komisijskega zapisnika in odredbo o uvedbi poizvedb zaradi kaznivega dejanja uboja s samokresom kalibra 7.65 mm, dne 31.08.1950 ob 02.10 uri ponoči na Bledu.

Opis kaznivega dejanja.

Med preiskovanjem se je ugotovilo, da je obdolženi Bojan Adamič dne 31.08.1950 ob 02.10 uri ponoči izpred stanovanjskega poslopja Rus Zdravka na Bledu s samokresom cal 7.65 mm znamke WLTHER št. 232804 ustrelil na 10 – 15 metrov razdalje bežečega Rus Zdravka in ga tako zadel od zadaj v desno stran prsnega koša z izstrelno rano spredaj levo v področja srca. Nastala je posledica takojšnje smrti smrtno zadetega Rus Zdravka.

S tem je obdolženec storil kaznivo dejanje zoper življenje in telo in je sankcionirano v splošnem delu kazenskega prava.

Dokazi: Način kaznivega dejanja je ugotovljen z ogledom na kraju dogajanja /glej zapisnik/. Osebna legitimacija Rus Zdravka in njegov rojstni list, skica messta kjer je kaznivo dejanje izvršeno, zapisnik o zaslišanju priče Sabo Jonoša, zapisnik o zaslišanju priče Dolenc Branka, kateri je bil navzoči pri celi aferi, zapisnik zaslišanje priče Mahkovec Antona, kateri izpoveduje o protistavljanju njegovi zapovedi aretacije oziroma odvedbe organu LM, zapisnik o zaslišanju priče Kruh Brede, zaradi katere se je celi postopek začel in odigral, zapisnik o zaslišanju obdolženca Adamič Bojana o njegovem priznanju in zagovoru, dovoljenje za posest in nošenje orožja, orožni list št. 6295 in ostale okolnosti navedene v zapisnikih.

Obdolženčev zagovor: Obdolženec v svojem zagovoru dejanje v celoti priznava in ga obžaluje, ker pravi, da ga je storil v tako razburkanem stanju in hitrosti, da se ni mogel zavedati posledice, ki je nastala v povezavi z dvema streloma, ki jih je dal iz omenjenega samokresa. Nadalje se tudi zagovarja, da je predvsem to naredil zaradi tega, ker ga je organ LM postavil, da naj Rus Zdravka pazi, dokler se on ne vrne od telefona, ker bo poklical pomoč zaradi upiranju organa LM. V dokaz svojega dejanja je obdolženi navedel priči, ki so zaslišane v zadevi navedenega dejanja. Obdolženčeva krivda je neizpodbitno dokazana.

Karakteristika: S svojim dejanjem je obdolženec storil kaznivo dejanje zoper življenje in telo sled česar je nastala smrtna posledica Rus Zdravka. Po ugotovitvi preiskovalnega gradiva in zaslišanja prič je obdolženi storil kaznivo dejanje v takšni hitrosti in naglici, da se ni popolnoma zavedal posledice strela s katerim je, kot pravi nehote zadel bežečega Rus Zdravka.

Med preiskovanjem je obdolženec pokazal obžalovanje storjenega dejanja in v celoti priznal svojo krivdo, za katero je pripravljen sprejeti primerno kazen.

Kot obtežilno okoliščino je treba smatrati, da je obdolženec kaznivo dejanje storil iz neupravičenih razlogov uporabe strelnega orožja s tem, da je ustrelil Rus Zdravka na begu v hrbet. Pri čemer se obdolženec zagovarja, da je zastopal organa LM, ker mu je izročil Rus Zdravka v čuvanje, dokler se ne vrne iz telefona.

Kot olajševalno okoliščino je pa smatrati, da je obdolženec storil kaznivo dejanje prvič, in da se za njega ni pripravil naklepoma, ter da je bil v svojem življenju v vsakem pogledu neoporečen.

Priloge:

  1. Komisijski zapisnik o ogledu pokojnega Rus Zdravka.
  2. Osebna izkaznica in rojstni list pokojnega.
  3. Skica kraja dogajanja.
  4. Zapisnik o zaslišanju priče Sabo Janoša.
  5. Zapisnik o zaslišanju priče Dolenc Branka.
  6. Zapisnik o zaslišanju priče Mahkovec Antona.
  7. Zapisnik o zaslišanju priče Kruh Brede.
  8. Dovoljenje za posest in nošenje orožja na naslov Bojan Adamiča.
  9. Zapisnik o zaslišanju obdolženca Bojana Adamiča.
  10. Stroškovnik.

Opomba: Samokres in dva tulca vam bomo poslali po laboratorijskih identifikaciji.

Smrt fašizmu – svoboda narodu!

Povjerenik

Smole Anton

Zadnjič posodobil Petek, 23 Julij 2010 12:47